I projektet Indigo -“Digitalisering i praktiken”, tillsammans med IUC Sjuhärad, fick vi möjligheten att dela med oss av vår kunskap genom att designa ett utvecklingsprogram för tillverkningsindustrin i Sjuhäradsregionen. 13 företag deltog och med ett brinnande engagemang så startades lika många digitaliseringsprojekt, allt från appar till processkontroll. Projektet finansierades av Tillväxtverket. För många företag kan de digitala lösningarna vara en barriär att ta sig över. Därför är det viktigt att visa hur digitala lösningar kan tas tillvara, byggas in, utvecklas och integreras för att möta konkurrens och global utveckling, säger Jan Andersson, VD på IUC Sjuhärad. Anett agerade moderator samt inspirerade med trendspaning och exempel på hur företag praktiskt kan initiera och genomföra digitaliseringsprojekt. Mötena kryddades med inbjudna gästföreläsare som redan initierat och genomfört olika digitaliseringsprojekt. Vi leverade också ett digitalt samverkansrum för delning av information och dokument,

H5 logo

Hive and Five är en digital förnyelsebyrå
som hjälper dig att förverkliga dina
ideer till verklighet

Ska vi bli vänner? Vi lovar att inte vara jobbiga


Besök oss!
@hiveandfive
H5 Förnyelsebyrå AB
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

facebook link icon facebook link icon facebook link icon