Vi har skapat och lett en utbildning inom Projektledning och projektmetodik för Digital Business Developers på Borås Yrkeshögskola. Utbildningen genomfördes av Anett Kansanen, med många års erfarenhet inom projektledning ute i industrin och inom mjukvaruutveckling @HiveAndFive och Kristina Ekenberg, förändringsledare och organinsationsutvecklare. Målet var att ge studenterna en bra bas både i traditionell projektledning och agile projektledning samt hur man skapar effektiva team. Utbildningen utformades till största delen med praktiskt arbete för att göra studenterna redo för sina framtida arbetsgivare. Dessutom så gjorde David Neess, Agile Coach på Ericsson och utbildad inom SAFE ett inhopp för att visa hur Agil Projektledning och verksamhetsstyrning skiljer sig från traditionell Vattenfallsmetodik. Vår egen Janne hoppade in och gav studenterna en work shop i idégenerering och innovativt tänkande.

H5 logo

Hive and Five är en digital förnyelsebyrå
som hjälper dig att förverkliga dina
ideer till verklighet

Ska vi bli vänner? Vi lovar att inte vara jobbiga


Besök oss!
@hiveandfive
H5 Förnyelsebyrå AB
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

facebook link icon facebook link icon facebook link icon