Vi delar lokaler med bla Borås Science Park. Där händer det alltid massor av kul och innovativa saker. Under 2016 startades projektet Re:textile, som arbetar med forskning och innovation för en cirkulär textilindustri. Målet är att skapa verklig förändring genom design, utbildning, produktutveckling och påverkan i alla led i den textila värdekedjan: från beslutsfattare till producenter och konsumenter. En viktig del är att utvärdera ekonomiska och praktiska förutsättningar för nya, cirkulära affärsmodeller. Vi är glada att vi fick förtroendet att skapa Re:textiles webbsida och tillsammans arbeta fram en kommunikationsplan för projektet. Janne från oss och Adrian, som är projektledare på Re:textile slog sina kloka huvuden ihop och resultatet ser ni på www.retextile.se.

H5 logo

Hive and Five är en digital förnyelsebyrå
som hjälper dig att förverkliga dina
ideer till verklighet

Ska vi bli vänner? Vi lovar att inte vara jobbiga


Besök oss!
@hiveandfive
H5 Förnyelsebyrå AB
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

facebook link icon facebook link icon facebook link icon