Vi arbetar tillsammans med Yrkesutbildningen på Värnamo Campus och Högskolan i Jönköping med en distansutbildning för systemutvecklare .Net. Det har aldrig varit mer aktuellt än nu att skapa spännande utbildningar som attraherar ett lärande utanför klassrummet. Vi har tillsammans med teamet, skapat filmmanus, filmat in informationsvideos, skrivit inlärningsmaterial, övningsuppgifter, tentor och quiz. De studerande tar stort eget ansvar. De har en handledare tillgänglig i varje kurs. I kursen Affärsmannaskap för IT introducerar vi bla konsultrollen, affärskunskap och verksamhetsutveckling, idégenerering och att skriva affärsplaner samt agila projektmetoder, projektledning och gruppdynamik. Allt detta skall stötta studenter att genomföra utvecklingsprojekt som skapar stort värde för kund eller verksamhet. De förbereds också till sina LIA-perioder ute hos företag. Är du intresserad av våra utbildningar så kontakta gärna Anett Kansanen, 0762-748600 eller mail anett@hiveandfive.se

H5 logo

Hive and Five är en digital förnyelsebyrå
som hjälper dig att förverkliga dina
ideer till verklighet

Ska vi bli vänner? Vi lovar att inte vara jobbiga


Besök oss!
@hiveandfive
H5 Förnyelsebyrå AB
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

facebook link icon facebook link icon facebook link icon