Janne Kemi har designat och genomfört utbildning i webbutveckling. Kurserna startade med HTML och CSS för att sedan gå vidare till dynamisk och interaktiv programmering med Javascript.

H5 logo

Hive and Five är en digital förnyelsebyrå
som hjälper dig att förverkliga dina
ideer till verklighet

Ska vi bli vänner? Vi lovar att inte vara jobbiga


Besök oss!
@hiveandfive
H5 Förnyelsebyrå AB
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

facebook link icon facebook link icon facebook link icon