Vi har fått förtroendet att vara med och utveckla utbildningen Webbutecklare tillsammans med Borås Yrkesutbildning. Janne Kemi är ansvarig för att ta fram material och hålla i utbildningsdelen. Eleverna praktiserar parallellt under utbildningen på ett företag.

H5 logo

Hive and Five är en digital förnyelsebyrå
som hjälper dig att förverkliga dina
ideer till verklighet

Ska vi bli vänner? Vi lovar att inte vara jobbiga


Besök oss!
@hiveandfive
H5 Förnyelsebyrå AB
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

facebook link icon facebook link icon facebook link icon