Kund: Svenska Arbetsmiljögruppen i Väst AB Utmaning: Digitalisera papperspärm och skapa en kommmunikationsplattform med kunder. Lösning: Digitalplattform av analog pärm. www.säkert365.se Projektteam: Viktor Lyresten, Janne Kemi, Anett Kansanen “en lösning som sparar tid för både oss och våra kunder”

H5 logo

Hive and Five är en digital förnyelsebyrå
som hjälper dig att förverkliga dina
ideer till verklighet

Ska vi bli vänner? Vi lovar att inte vara jobbiga


Besök oss!
@hiveandfive
H5 Förnyelsebyrå AB
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

facebook link icon facebook link icon facebook link icon